Ubezpieczenie GAP

Zaawansowana ochrona
przed spadkiem wartości!

AC to za mało

Ubezpieczenie AC to za mało

Ubezpieczenie - GAP fakturowy

Ubezpieczenia od utraty wartości samochodu nowego, jaki i używanego

Jak działa GAP?

Nie trać ani złotówki z wartości samochodu z dnia jego zakupu! Wystarczy, że zdecydujesz się na ubezpieczenie GAP Defend, które w przypadku wystąpienia szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu, pozwoli Ci nabyć nowy samochód o tej samej wartości (klasie), co utracony czy też bezproblemowo spłacić zaciągnięty leasing/kredyt.

Nowy samochód w pierwszych trzech latach eksploatacji traci nawet 60% swojej pierwotnej wartości! Niestety, w przypadku zaistnienia tak stresującego zdarzenia, jakim jest szkoda całkowita czy kradzież samochodu z reguły wysokość odszkodowania wypłaconego z ubezpieczenia Auto-Casco jest niższa niż jego wartość fakturowa, co oznacza, że nie otrzymasz w 100% zwrotu zainwestowanych środków. Zasadą jest, że podstawowy zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie równe rynkowej wartości pojazdu z dnia zaistnienia szkody.

Odszkodowanie GAP fakturowy

Dla Ciebie oznacza to stratę finansową! Jednak dzięki ubezpieczeniu GAP bezstratnie wyjdziesz z kłopotu. GAP pokrywa różnicę pomiędzy pierwotną wartością pojazdu z faktury zakupu (GAP Fakturowy) lub wartością z polisy AC a wypłaconym odszkodowanie przez podstawowy zakład ubezpieczeń (wartość rynkowa z dnia zaistnienia szkody).

Wypłata z GAP to dodatkowe odszkodowanie do odszkodowania z polisy AC lub OC sprawcy. Dzięki ubezpieczeniu GAP, spłata pozostałych rat zaciągniętego finansowania nie będzie stanowiła już najmniejszego problemu, a nadwyżka wystarczy na uruchomienie kolejnego kredytu/leasingu.

Parametry

Przesiądź się na lepszą ochronę – GAP Defend

Rodzaje GAP

Już nie musisz obawiać się spadku wartości swojego samochodu! GAP Defend to najbardziej elastyczna formuła ubezpieczenia GAP. Dla samochodów nowo zakupionych, do który ubezpieczony posiada polisę AC można wybrać GAP w wersji MAX gwarantujący wypłatę odszkodowania do wartości fakturowej zakupionego pojazdu. Osoby te, także mogą skorzystać z dodatkowej opcji, jaką jest pokrycie udziału własnego w ramach polisy AC.

Ubezpieczenie AC i coraz to wyższa cena pakietów nie stanowią już przeszkód, aby wykupić GAP! Osoby, które nie zdecydowały się na zakup polisy AC, mogą wybrać ubezpieczenie GAP Defend w wariancie Flex lub Mini ze stałą gwarantowaną wypłatą odszkodowania GAP.

Poniżej lista różnych wariantów ubezpieczenia GAP wraz z Ogólnymi Warunkami.

GAP MAX (fakturowy) | OWU
GAP MAX AC | OWU
GAP MINI | OWU
GAP MINI Plus | OWU

W zależności od wybranego wariantu okres ubezpieczenia GAP to od 1 roku do 5 lat!

Kto i kiedy może przystąpić do ubezpieczenia?

Ubezpieczenie może być zawarte przez osobę fizyczną, osobę prowadzącą działalność gospodarczą czy osobę prawną. Nie ma znaczenia czy samochód był zakupiony za gotówkę, w leasingu czy kredycie. Ubezpieczenie można zawrzeć w dniu zakupu pojazdu, nie później jednak niż w przeciągu 100 dni od tej daty bądź w momencie wznawiania ubezpieczenia AC/OC w kolejnych latach. To Ty decydujesz czy samochód będzie ubezpieczany wg wartości fakturowej z VAT lub bez VAT, przy czym pojazd musi spełniać następujące kryteria:

 • Pojazd nowy lub używany do 6 roku eksploatacji w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia GAP.
 • Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.
 • Pojazd, który nie jest eksploatowany jako: pojazd specjalny, nauka jazdy, pojazd do przewozu osób (w tym taxi), wynajmowany w formule rent a car.
 • Pojazd o wartości fakturowej nieprzekraczającej 400 000 zł, (jeżeli kupujesz droższe auto, zapytaj o indywidualną zgodę).
 • Pojazd objęty ubezpieczeniem Auto-Casco, w przypadku ubezpieczenia w wariancie MAX.

Zakres Terytorialny

Ubezpieczenie GAP obowiązuje na terytorium wszystkich Państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Szwajcarii.

Przykład spadek wartości:

 • Cena pojazdu z faktury: 140 000 zł.
 • Ubezpieczenie GAP na 48 miesięcy z sumą ubezpieczenia 100 000 zł.
 • Data szkody całkowitej: 36 miesiąc.

Wypłata Odszkodowania:

 • Wartość odszkodowania AC / OC sprawcy: 89 000 zł.
 • Wartość odszkodowania GAP: 51 000 zł.

Utrata wartości rynkowej pojazdu w ciągu 3 lat użykowania

utrata wartości samochodu w 3 lata

Zalety

Minimum formalności

Gwarancja finansowego spokoju – GAP Defend

W 2015 roku do policji zgłoszono 32 967 wypadków drogowych. Statystyki pokazują, że w ostatnich latach coraz więcej samochodów porusza się po naszych drogach, co zwiększa szansę na przykre zdarzenie na drodze. Średnia z ostatnich 3 lat to 34 595 wypadków drogowych. Jeżeli do tego dołożymy kradzieże aut, w 2015 było ich 12 090, to ryzyko, że to właśnie nasz samochód będzie miał pecha staje się coraz większa. Niestety, nawet garaże podziemne czy prywatne posesje nie stanowią większego problemu dla złodziei.

Samo ubezpieczenia AC nie wystarcza, gdyż nie chroni nas przed spadkiem wartości pojazdu, a tym samym dużą stratą finansową. Każdy posiadacz samochodu wie, że stałą prawidłowością jest (niestety) malejąca wartość jego wymarzonego auta. Dlatego stworzyliśmy GAP Defend! Przedmiotem ubezpieczenia jest pokrycie straty finansowej powstałej wskutek szkody całkowitej / kradzieży pojazdu poprzez dopłatę do odszkodowania z umowy Auto-Casco różnicy pomiędzy wartością początkową pojazdu (w dniu zawarcia ubezpieczenia GAP), a wysokością otrzymanego odszkodowania Auto-Casco lub gwarantowana wartość dopłaty do ubezpieczenia OC.

Zalety ubezpieczenia

 • Ochrona przed efektem spadku wartości pojazdu nawet przez 5 lat!
 • Wysoki limit wypłaty odszkodowania, do 100 000 zł.
 • Możliwość zawarcia ubezpieczenia do wartości pojazdu brutto lub netto.
 • Możliwość zakupu pojazdu tej samej klasy/wartości, co pojazd utracony.
 • Odszkodowanie wypłacone z polisy GAP może zostać przekazane na spłatę umowy finansowania z tytułu wcześniejszego jej zakończenia.
 • Utrzymanie wartości pojazdu również w przypadku likwidacji szkody z ubezpieczenia OC sprawcy.
 • Możliwość przeniesienia ubezpieczenia GAP na nowego właściciela przy sprzedaży pojazdu.
 • Szybka i profesjonalna likwidacja szkód!

GSU to nie GAP!

Wraz z rosnącą popularnością ubezpieczenia GAP część podstawowych zakładów ubezpieczeń wprowadziło do swojej oferty, dodatkową opcję do polisy Auto Casco, jaką jest utrzymanie Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia tzw. GSU. Opcja ta pozwala utrzymać wartość pojazdu tylko przez okres jednego roku na okoliczność wystąpienia szkody całkowitej.

Wartość pojazdu w ramach opcji GSU rokrocznie ulega aktualizacji do wartości rynkowej! Oznacza to, że nie ma możliwości utrzymania pierwotnej wartości auta w drugim czy trzecim roku. GSU nie zapewnia takiej gwarancji finansowego zabezpieczenia, jaką zyskamy wybierając ubezpieczenie GAP.

Przykład
Szkoda likwidowana w ramach GSU

Wartość pojazdu nowego: 94 000 zł.
Wartość pojazdu z polisy AC po 12 miesiącach: 76 000 zł.
Opcja GSU: 76 000 zł.
Szkoda ma miejsce w 23 miesiącu użytkowania pojazdu.
Wartość pojazdu na dzień szkody całkowitej: 64 000 zł.
Dopłata w ramach opcji GSU, tylko 12 000 zł.
Wypłata stanowi różnicę pomiędzy wartością rynkową pojazdu z dnia szkody całkowitej a wartością GSU w drugim roku.

Dodatkowo każda szkoda likwidowana z ubezpieczenia AC w okresie obowiązywania GSU podniesie składkę za wykupienie tej opcji w następnym roku!

gwarancja finansowego spokoju - Ubezpieczenie GAP Defend

Przykład
Szkoda likwidowana w ramach GAP

Wartość pojazdu nowego: 94 000 zł.
Ubezpieczenie GAP: 94 000 zł.
Szkoda ma miejsce w 23 miesiącu użytkowania pojazdu.
Wartość pojazdu na dzień szkody całkowitej: 64 000 zł.
Odszkodowanie w ramach opcji GAP, aż 30 000 zł.
Wypłata stanowi różnicę pomiędzy wartością rynkową pojazdu z dnia szkody całkowitej a wartością fakturową nowego pojazdu.

GAP Defend - bezstresowo i bezproblemowo

Bezstresowo i Bezproblemowo tylko z GAP Defend!

Gdzie kupić

Nowy wymiar zabezpieczenia samochodu – GAP Defend

Aby zminimalizować negatywne skutki szkody całkowitej czy kradzieży Twojego samochodu wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Lloyd’s— najstarszej i najbezpieczniejszej instytucji ubezpieczeniowej na świecie, reprezentowanej w Polsce przez Defend Insurance, przygotowaliśmy najbardziej elastyczną i kompleksową formułę ubezpieczenia GAP.

Ciesz się bezstresową jazdą, a rozwiązanie ewentualnych problemów zostaw nam.

W razie zaistnienia szkody prosimy o kontakt:

Administrator programu:
Defend Insurance Sp. z o.o.
ul. Czerwińskiego 6
Katowice 40-123
Tel.: (32) 797 1041
E-mail: szkody@defendinsurance.pl

ubezpieczenie od spadku wartości - zachowaj spokój

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami a wskażemy Ci najbardziej dogodną lokalizacje, gdzie możesz zakupić ubezpieczenie GAP Defend.

Imię, Nazwisko / Nazwa*

Marka*

Model*

Rok produkcji*

Wartość auta*

Telefon

E-mail*

Temat

Treść zapytania (bez enterów)

Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą w ramach dystrybucji ubezpieczenia GAP prosimy o kontakt pod numerem: +48 696 212 015

Więcej informacji na temat Defend znajdziesz na stronie www.defendinsurance.pl

Więcej informacji na temat zakładu ubezpieczeń znajdziesz na stronie www.lloyds.com/lloyds/offices/europe/polska

Więcej informacji na temat GAP Truck www.gapdefend.pl/truck

Pozycjonowanie stron internetowych:
Pozycjonowanie stron i kampanie Google AdWords